Cerere specializare Biochimie Tehnologică

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE


                                                          Domnule Decan,


Subsemnata/ul................................................................................. student(ă) în anul II 2010/2011,

specializarea Biochimie Tehnologică vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la disciplinele opţionale pe care doresc

să le urmez  în anul III 2011/2012, după cum urmează:


PACHETUL A

Compuşi anorganici în chimio-terapie                                                    □

Tehnologii de biosinteză                                                                     □

Controlul analitic al proceselor biochimice                                               □

Biopolimeri şi sisteme coloidale                                                             □

Biofizică                                                                                            □

PACHETUL B

Compuşi coordinativi naturali                                                                □

Fotochimie şi radiochimie                                                                     □

Proteine şi acizi nucleici                                                                       □

Tehnici moderne de analiză în biochimie                                                 □

Biocataliză                                                                                         □


Data                                                              Semnătura
În pătrat se trece în cifre arabe ordinea opţiunilor (1, 2.....5).