• 0.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Detalii privind protejarea datelor personale (GDPR)

Acest site are ca scop diseminarea către cei interesaţi a informaţiilor legate de funcţionarea Facultăţii de Chimie a Universităţii din Bucureşti. Accesarea informaţiilor postate pe acest site este liberă şi gratuită.

Începând cu data de 25.V.2018, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor adoptat de Parlamentul European, vizitatorii unui site trebuie informaţi cu privire la datele cu caracter personal colectate. Conform Articolului 4, alineatul (1):

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Site-ul chimie.unibuc.ro nu colectează de la un vizitator nume sau elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Pentru o experienţă bună de navigare, site-ul chimie.unibuc.ro foloseşte cookies. Aceste cookies provin atât de la domeniul chimie.unibuc.ro cât şi de la google analytics, cu scopul de a obţine o statistică anonimă a numărului de vizitatori ce accesează informaţii de pe acest site. Întrucât numărul de vizitatori ai unui site de informare a publicului se corelează cu eficienţa diseminării informaţiei, această statistică anonimă ne permite să îmbunătăţim permanent modul în care oferim informaţii prin intermediul site-ului chimie.unibuc.ro. De asemenea, site-ul chimie.unibuc.ro stochează temporar statistica privind adresa IP de la care este accesat conţinutul acestuia ca măsură de protecţie împotriva atacurilor informatice. Menţionăm că site-ul chimie.unibuc.ro nu poate face corelarea dintre adresa IP a unui vizitator şi identitatea fizică a acestuia întrucât numai organele abilitate ale Statului pot obţine datele necesare acestei identificări, în cursul desfăşurării unei anchete oficiale.

Date personale1 colectate Motiv Perioada stocării
adresa IP2 log-urile serverului web (informaţie necesară în caz de atac informatic) 31 zile
cookies3 provenite de la domeniul chimie.unibuc.ro (session cookie cu nume format din 32 caractere alfanumerice + plg_system_eprivacy) îmbunătăţirea experienţei de navigare pe site-ul chimie.unibuc.ro sesiune4
cookies provenite de la google analytics (_ga, _gat*, _gid) statistică anonimă a numărului de vizitatori cu scopul îmbunătăţirii procesului de diseminare a informaţiei prin intermediul site-ului chimie.unibuc.ro

1 minut-2 ani (conform politicii google analytics).

1-prin date personale se înţeleg elemente specificate în Articolul 4, alineatul (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor

2-adresa IP poate fi colectată şi stocată temporar fără consimţământul explicit al vizitatorului, conform prevederilor de la punctul (49) din Preambulul Regulamentului General privind Protecția Datelor: "Prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura strict necesară și proporțională în scopul asigurării securității rețelelor și a informațiilor, și anume capacitatea unei rețele sau a unui sistem de informații de a face față, la un anumit nivel de încredere, evenimentelor accidentale sau acțiunilor ilegale sau rău intenționate care compromit disponibilitatea, autenticitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal stocate sau transmise, precum și securitatea serviciilor conexe oferite de aceste rețele și sisteme, sau accesibile prin intermediul acestora, de către autoritățile publice, echipele de intervenție în caz de urgență informatică, echipele de intervenție în cazul producerii unor incidente care afectează securitatea informatică, furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, precum și de către furnizorii de servicii și tehnologii de securitate, constituie un interes legitim al operatorului de date în cauză. Acesta ar putea include, de exemplu, prevenirea accesului neautorizat la rețelele de comunicații electronice și a difuzării de coduri dăunătoare și oprirea atacurilor de „blocare a serviciului”, precum și prevenirea daunelor aduse calculatoarelor și sistemelor de comunicații electronice."

3-Pentru folosirea cookies, site-ul chimie.unibuc.ro cere acordul vizitatorilor. Puteţi oricând să reveniţi asupra deciziei luate privind folosirea cookies ce provin de la domeniul chimie.unibuc.ro prin intermediul opţiunii ce se găseşte în partea de jos a paginii.

4-cookies de sesiune sunt stocate temporar în directorul de cookies al browserului web până când utilizatorul părăseşte site-ul respectiv închizând browserul.

 

Colectarea, stocarea, publicarea si protejarea datelor cu caracter personal de către site-ul chimie.unibuc.ro se efectuează conform prevederilor şi precizărilor specificate în:

a) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Text cu relevanță pentru SEE)

b) Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 8954/2.05.2018

c) Politica de confidenţialitate a Universităţii din Bucureşti privind site-urile facultăţilor

d) Informarea Universităţii din Bucureşti privind cookies