ANUNȚ IMPORTANT - ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ la programele de studiu de LICENȚĂ