UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

Admitere studii universitare de master – sesiunea iulie 2018

 

ANUNȚ

 

Testul de limba engleză va avea loc luni, 16 iulie 2018, ora 10.00, în Sala de Consiliu a Facultății de Chimie, parter, Universitate, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12. Durata testului este de 1 oră.

La testul de limbă engleză este obligatoriu să participe candidații care au exprimat o opțiune pentru programul Chimia materialelor avansate (în limba engleză) dar pot participa și ceilalți candidați.

Distribuirea candidaților admiși în urma examenului de admitere, către programul de master Chimia materialelor avansate (în limba engleză), în funcție de media de admitere, este condiționată de obținerea calificativului ADMIS la testul de limba engleză (sau certificat echivalent).

 

 

Lista candidaților sesiunea iulie 2018