PROGRAME DE MASTER -  DOMENIUL CHIMIE

 REZULTATE PRELIMINARE: 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURILE DE LA BUGET SAU TAXĂ - ETAPA DE CONFIRMARE - aici 

 

ETAPA DE CONFIRMARE A LOCULUI - LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE CHIMIE 

23 SEPTEMBRIE  2022 – în intervalul orar 8.00-14.00

26 SEPTEMBRIE 2022 – în intervalul orar 8.00-14.00

 

BIOMOLECULE BUGET - ADMIȘI - AICI 

CHIIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE  TAXĂ- ADMIȘI - AICI

BIOMOLECULE TAXĂ - ADMIȘI - AICI

CANDIDAȚI RESPINȘI - ABSENȚI PROBA INTERVIU - AICI

 

 

Programarea candidatilor pentru proba INTERVIU ce se va desfășura MIERCURI, 21 SEPTEMBRIE 2022, începând cu ora 14:00  AICI 

 

Interviul se va desfășura în format fizic la sediul Facultății de Chimie din Bdul. Regina Elisabeta nr. 4-12, UNIVERSITATE, sala S15 situată la parter (biblioteca departamentului de CHIMIE FIZICĂ), miercuri 21 septembrie 2022, începând cu ora 14:00. 

 

Candidații se vor prezenta cu cel puțin 30 minute înainte de ora programării având asupra lor Cartea de Identitate/pașaport și legitimația de concurs (cea emisă de secretariatul Facultății de Chimie pentru cei care s-au înscris la facultate și cea printată din platforma de inscriere online pentru cei care s-au înscris online). 

 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ (NUMĂR LOCURI BUGET ȘI TAXĂ) actualizată la 5 septembrie 2022 AICI 

INFORMAȚII PRIVIND ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - SEPTEMBRIE 2022 - AICI 

 

Facultatea de Chimie organizează concurs de admitere la studii universitare de master, în luna septembrie, atât pentru locuri de la buget, cât și pentru locuri cu taxă, după următorul calendar: 

 

12 – 20  septembrie 2022 - ETAPA DE ÎNSCRIERE

Înscrierile se fac online pe platforma de înscriere a facultății :  https://admitere.chimie.unibuc.ro/ 

(secțiunea Master-Septembrie 2022) - Înscrieri online în perioada 12 - 20 septembrie 2022, ora 23:59. 

sau 

  • La Secretariatul Facultății de Chimie, Bdul Regina Elisabeta 4-12, Luni- Vineri între orele 900 – 1400.

Sâmbăta și Duminica înscrierile se fac exclusiv ONLINE! 

ATENȚIE! 

Absolvenții promoției 2022 vor încărca în platformă la secțiunea DOCUMENTE adeverința de absolvire a studiilor de licență atât pentru Diplomă de Licență cât și pentru Suplimentul la diplomă

ABSOLVENȚII  FACULTĂȚII DE CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, PROMOȚIA 2022 – SESIUNEA SEPTEMBRIE care nu dispun încă de adeverința de licență trebuie să încarce în platfomă o declarație pe proprie răspundere că sunt absolvenți și că au promovat examenul de licență în sesiunea SEPTEMBRIE  2022.

In declarație vor fi trecute atât media anilor de studiu din ciclul licență cât și media examenului de licență.

Notele înscrise în declarație vor fi verificate și validate în conformitate cu cataloagele existente în Secretariatul Facultății de Chimie - Universitatea din București. 

Declarația va fi încărcată în platforma atât pentru Diplomă de Licență cât și pentru Suplimentul la diplomă Model declarație

 

La înscriere, candidaţii vor încărca pe platforma online sau vor depune la Secretariatul Facultății de Chimie un singur dosar. Vor numerota în fişa de înscriere, în ordinea preferinței, programele de studii și forma de finanţare la care doresc să se înscrie şi vor achita o singură taxă de înscriere, indiferent de numărul opțiunilor.

Candidații care se înscriu la Secretariatul Facultății își vor completa datele în Platforma  de înscriere, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere.   

 

Miercuri, 21 septembrie – INTERVIU (Criterii de evaluare la interviul de admitere

Programarea candidatilor înscriși pentru admitere la studii universitare de master pentru proba INTERVIU ce se va desfășura miercuri, 21 septembrie 2022, ora 14:00,  se va posta după inchiderea platformei de inscriere online (marti, 20 septembrie 2022, ora 23:59).  

Interviul se va desfășura în format fizic la sediul Facultății de Chimie din Bdul. Regina Elisabeta nr. 4-12, UNIVERSITATE, sala S15 situată la parter (biblioteca departamentului de CHIMIE FIZICĂ), miercuri 21 septembrie 2022, începând cu ora 14:00. 

Candidații se vor prezenta cu cel puțin 30 minute înainte de ora programării având asupra lor Cartea de Identitate/pașaport și legitimația de concurs (cea emisă de secretariatul Facultății de Chimie pentru cei care s-au înscris la facultate și cea printată din platforma de inscriere online pentru cei care s-au înscris online). 

 

Joi, 22 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor preliminare

23  și 26 septembrie – etapă de  confirmare a locului

Marți, 27 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor finale

CRITERII DE ADMITERE:

MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE ESTE FORMATĂ DIN:

                50% nota obținută la examenul de licență

                50% nota obținută la interviu (Criterii de evaluare la interviul de admitere

Ierarhizarea candidaților pe locurile bugetate şi cu taxă se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru fiecare program de studii.

 Pentru programul de master în limba engleză, CHEMISTRY OF ADVANCED MATERIALS, proba de competență lingvistică constă din prezentarea unui certificat de competență lingvistică de limba engleză *.

*Diplome/Certificate de competență lingvistică - limba engleză - eliberate atât de Universitatea din București – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine/Departamentul de Limbi Moderne căt și de alte universități/departamente de limbi străine/teste internaționale (TOEFL, DELF, Cambridge  Certificate, etc.)  

CRITERII DE DEPARTAJARE

În cazul în care ultima medie de admitere este aceeaşi la mai mulţi candidaţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii, în ordinea dată:

I. Media examenului de licenţă

II. Media generală a anilor de studii de licență. 

 

  

 

MASTERUL DIDACTIC ÎN CHIMIE

ADMITERE SEPTEMBRIE  2022 

REZULTATE PRELIMINARE 

 

INFORMAȚII PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI  BUGET/TAXĂ ÎN URMA ADMITERII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 - AICI 

 

ADMIȘI BUGET - AICI

ADMIȘI TAXĂ - AICI

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE BUGET - AICI

CANDIDAȚI NEELIGIBILI - AICI

Fișă de înscriere - MASTER DIDACTIC ÎN CHIMIE - doc /pdf 

 

CALENDARUL PENTRU ADMITEREA LA MASTERUL DIDACTIC IN CHIMIE, sesiunea septembrie 2022 - AICI 

 

 Metodologia organizării și desfășurării concursului de ADMITERE  la studii universitare de MASTER  -2022 - AICI