Catedra de Chimie Analitică din Facultatea de Chimie (in prezent Departament) a fost înfiinţată în anul 1961 de Profesorul Grigore Popa. De la începutul înfiinţării s-au iniţiat două direcţii de cercetare, regasite si in structura cursurilor din programele universitare ale acelor ani:

  • Reactivi organici în chimia analitică;
  • Determinări de constante analitice.

In timp, s-a elaborat un număr mare de lucrări de doctorat, prin cadrele didactice din catedra sau colaboratori de la diverse institute de cercetare. Până în anul 1971, Profesorul Grigore Popa a fost singurul conducător de doctorat în Chimie Analitica din Facultatea de Chimie, după care au mai primit conducere de doctorat Conferenţiarii Constantin Luca şi George-Emil Baiulescu. S-a creat o atmosferă ştiinţifică datorată perseverenţei, atât a Profesorului Popa, cât şi a colaboratorilor săi. Până în anul 1969 au fost organizate periodic conferinţe naţionale cu participare din ţară, iar în 1969 şi 1971 au fost organizate primele Conferinţe Internaţionale, la Constanţa şi Braşov. Activitatea internaţională a fost reluată după 1990, fiind organizate periodic Conferinţe Internaţionale de Chimie Analitică: 1992 – Cluj-Napoca; 1994 – Constanţa; 1996 – Craiova; 1998 – Piatra-Neamţ; 2000 – Braşov; 2002 – Timişoara; 2004 – Braşov. La aceste conferinţe au participat personalităţi atât din Europa, cât şi din SUA sau Asia.

Departamentul de Chimie Analitica colaborează cu celelalte departamente din Facultatea de Chimie, atat in cadrul proiectelor de cercetare, cat si in activitatea didactică curentă. In afara acestor colaborări firesti, Departamentul de Chimie Analitica colaborează cu cadre didactice si cercetători din diverse centre universitare sau institute, din tară sau străinătate. Cateva dintre colaborările care au dus la schimburi de experienta, mobilitati ale cadrelor didactice si mai ales ale studentilor si doctoranzilor, pot fi mentionate: Universitatea din Lund (Suedia), Universitatea din Perpignan (Franta), Universitatea Tor Vergata (Roma), Universitatea din Pecz (Ungaria), Universitatea din Izmir (Turcia), Universitatea Claude Bernard, Lyon (Franta), Universitatea din Valencia (Spania).

Departamentul nostru a fost vizitat de-a lungul anilor de personalităţi internaţionale, precum: E. Pungor, W. Kemula, I.P. Alimarin, R.A. Buck, G. Christian, C. Liteanu şi multi alţii.

In prezent, Departamentul de Chimie Analitică din Facultatea de Chimie este cea mai mare departament de acest profil din ţară, având 8 conducători de doctorat. In cadrul departamentului funcţionează Societatea de Chimie Analitică din România (SCAR), afiliată la Divizia de Chimie Analitică din Europa. Principalele direcţii de cercetare, concretizate în lucrări stiinţifice publicate în reviste internaţionale prestigioase, in care sunt implicate studenţi si doctoranzi sunt următoarele:

  • metode de separare şi concentrare în chimia analitică;
  • tehnici cromatografice de analiză;
  • metode spectrometrice de analiză;
  • metode electrochimice în controlul de calitate (mediu, alimente şi medicamente);
  • senzori şi biosenzori în biochimie analitică şi imunoanaliză;
  • recunoaştere moleculară;
  • standardizare, asigurarea calităţii şi acreditarea laboratoarelor.

Productia ştiinţifică a catedrei se concretizează în circa 35 – 40 articole ştiinţifice publicate anual în reviste cotate ISI, cea mai mare parte fiind în străinătate, prin comunicări la manisfestări ştiinţifice din ţară şi străinătate, cărţi sau capitole publicate în edituri naţionale sau internaţionale. O parte consistentă a preocupărilor membrilor colectivului Departamentului de Chimie Analitică este îndreptată către colaborări şi realizarea de proiecte ştiinţifice.

Membrii departamentului

 

PROFESORI EMERIȚI