Departamentul de Chimie Anorganică funcţionează în cadrul Facultăţii de Chimie încă de la înfiinţarea acesteia în cadrul Universităţii din Bucureşti. De-a lungul anilor, activitatea ştiinţifică şi didactică desfăşurată în cadrul departamentului a fost ilustrată de mari personalităţi ale chimiei româneşti: Profesorii G.G. Longinescu, G. Spacu, Petru Spacu, C. Gheorghiu. Academicienii G. Spacu şi Petru Spacu au dezvoltat cu precădere domeniul chimiei coordinative, creând o puternică şcoală, recunoscută în ţară şi în străinătate. Tradiţia strălucită a acestei şcoli a fost continuată de Acad. Prof. dr. doc. Maria Brezeanu şi Prof. dr. doc. D. Negoiu. Direcţiile proprii de cercetare ale cadrelor didactice se regăsesc în cursurile de specialitate predate studenţilor.

Actualmente pregătirea studenţilor în domeniul chimiei anorganice se face prin studiul disciplinelor: Bazele chimiei anorganice, Chimia nemetalelor, Chimia metalelor, Chimia combinaţiilor complexe, Structura compuşilor anorganici, Compuşi tehnici anorganici, Poluanţi anorganici.

Activitatea de cercetare a Departamentului de Chimie Anorganică se desfăşoară în cadrul Centrului de Cercetări de Chimie Anorganică Teoretică şi Aplicată.
În cadrul Departamentului de Chimie Anorganică s-au desfăşurat în ultimii cinci ani două forme de învăţământ de Master, în conformitate cu planul de învăţământ al Facultăţii de Chimie din Universitatea din Bucureşti:

  • Chimie coordinativă
  • Controlul calităţii mediului

 

Membrii departamentului

 

  • Ș.l. dr. Cătălin Maxim

 

PROFESOR EMERIT

Acad. Marius Andruh