"În ziua de 9 iunie 2016, ora 10.30, la Departamentul de Chimie analitica va avea loc presusținerea tezei de doctorat

cu titlul: "Studii de incluziune și separare a unor compuși biochimici utilizand receptori macrociclici", de catre doctorand 

Cucolea Elena-Iulia."