Anunț susținere

 Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dumitru OANCEA 

 Referenţi oficiali:

1.C.S. I dr. Domnina-Maria RĂZUȘ – Institutul de Chimie Fizică Ilie Murgulescu al Academiei Române;

2.Prof. dr. Dan-Petre GEANĂ – Universitatea Politehnica din București;

3.C.S. I dr. Niculae I. IONESCU – Institutul de Chimie Fizică Ilie Murgulescu al Academiei Române;

 

Rezumat teză în limba română

Rezumat teză în limba engleză