În ziua de 8 mai 2017, ora 12.00, la Departamentul de Chimie organica, biochimie și cataliză va avea loc presusținerea tezei de doctorat 

cu tema: "Fragmentarea ligninei pe catalizatori reciclabili multicomponenți", 

de catre doctorand OPRIȘ Cristina-Mădălina