Anunț

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Viorica MELTZER

Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. ing. Catinca SECUIANU - Universitatea „POLITEHNICA” din București
2. C. S. I dr. Oana CARP – Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române „I. G. Murgulescu”
3. Conf. dr. Otilia-Ludmila CINTEZĂ – Universitatea din București

 

CV Drd Moise Ioan-Valentin

Rezumat teză (în lb. română)

Rezumat teză (în lb. engleză)