UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de 14 decembrie 2021, ora 11.00 va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINEtezei  de doctorat intitulată:

 

STUDII DE RETENȚIE A UNOR COMPUȘI DE IMPORTANȚĂ BIOCHIMICĂ ÎN CROMATOGRAFIA DE LICHIDE PRIN MECANISME BAZATE PE INTERACȚII HIDROFILE, 

de  către

TĂNASE MARIA-ANTONIA

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

LINK-ul susținerii publice : https://doctorat.unibuc.ro/events/tanase-maria-antonia/

 

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Victor DAVID - CV

Referenţi oficiali:

  1. dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI – Universitatea din București - CV
  2. dr. Ionel CIUCANU – Universitatea de Vest din Timișoara -CV
  3. dr. Ion ION – Universitatea Politehnica din București - CV

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Rezumat TEZĂ - RO 

Rezumat TEZĂ - ENG