A N U N Ţ


În ziua de 21 ianuarie 2022, ora 11.00 va avea loc susţinerea publică ONLINE a tezei de doctorat intitulată:


„CATALIZATORI HETEROGENI FUNCȚIONALIZAȚI PENTRU VALORIFICAREA SELECTIVĂ ȘI SUSTENABILĂ A BIOMASEI LIGNOCELULOZICE”,

de către
NEGOI ALINA-ELENA


în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie

Link platformă susinere online: https://doctorat.unibuc.ro/events/negoi-alina-elena/


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 


Conducător de doctorat:
Prof. dr. Vasile PÂRVULESCU - CV 


Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. Ion GROSU - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV
2. Prof. dr. Csaba PAIZS - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV
3. Conf. dr. Niculina HĂDADE - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca - CV


Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

Rezumat teza - RO

Rezumat teza - ENG