• Concursuri didactice - învăţământ preuniversitar

  Facultatea de Chimie organizează anual perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea obţinerii:
      - definitivatului
      - gradului didactic II
      - gradului didactic I
  În vederea examenului de definitivat şi gradul II care se susţin în lunile august şi septembrie, se organizeaza cursuri de pregătire în luna iulie a fiecărui an.
  În vederea bunei pregătiri a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, unele colective au elaborat materiale de profil, publicate la Editura Universităţii din Bucureşti.
  La cererea Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Facultatea de Chimie organizează o data la 5 ani cursuri de perfecţionare periodică pentru personalul didactic de predare. Cursurile de perfecţionare se desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice din facultate cu grad de profesor, conferenţiar şi lector cu titlul de Doctor în Chimie.

 • Concursuri didactice - învățământ universitar