Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti oferă cursuri pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat şi cursuri postuniversitare. De asemenea, facultatea este implicată în perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea obţinerii definitivatului, gradului didactic II şi gradului didactic I.