Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti oferă cursuri pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat şi cursuri postuniversitare. De asemenea, facultatea este implicată în perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea obţinerii definitivatului, gradului didactic II şi gradului didactic I.

 

Ciclul I – Studii universitare de licenţă

Facultatea de Chimie oferă cursuri pentru ciclul de licenţă în următoarele domenii fundamentale:

1. Domeniul fundamental: Ştiinte exacte

Domeniul de licenţă Chimie (3 ani, curs zi)

Direcţii de studiu:


 

Ciclul III – Studii universitare de doctorat

Şcoala doctorală în Chimie - Domenii:

 

  • Chimie anorganică
  • Chimie organică
  • Chimie fizică
  • Chimie analitică
  • Chimie tehnologică şi cataliză

Director: prof. dr. Camelia Bala

 

Membri în Consiliul Şcolii Doctorale în Chimie:

 

Acad. prof. dr. Andruh Marius

Prof. dr. Pârvulescu Vasile

Prof. dr. David Victor

Prof. dr. Meltzer Viorica

Acad. prof. dr. Haiduc Ionel – Academia Româna

Dr. Narcis Avarvarei – Universite Angers, Franţa

Drd. Claudiu Dobrinescu

Drd. Alina Dinca

 

Secretar: Cornelia Floroiu

Admitere

Detalii privind organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la doctorat, în secţiunea: "Admitere / Admitere la doctorat"

Concursuri didactice - învaţământ preuniversitar

Facultatea de Chimie organizează anual perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea obţinerii:
    - definitivatului
    - gradului didactic II
    - gradului didactic I
În vederea examenului de definitivat şi gradul II care se susţin în lunile august şi septembrie, se organizeaza cursuri de pregătire în luna iulie a fiecărui an.
În vederea bunei pregătiri a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, unele colective au elaborat materiale de profil, publicate la Editura Universităţii din Bucureşti.
La cererea Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Facultatea de Chimie organizează o data la 5 ani cursuri de perfecţionare periodică pentru personalul didactic de predare. Cursurile de perfecţionare se desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice din facultate cu grad de profesor, conferenţiar şi lector cu titlul de Doctor în Chimie.

 

Detalii in secţiunea "Concursuri didactice / Invăţământ preuniversitar"