Precizări privind școlarizarea românilor de pretutindeni în Universitatea din București în anul universitar 2021-2022 

Calendarul admiterii pentru românii de pretutindeni, candidați la studii de licență pe locuri cu bursă sau bugetate

 

Informații privind admiterea Românilor de pretutindeni găsiți la adresa : https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/

 

1.  Direcția Relații Internaționale a Universității din București  este responsabilă exclusiv de admitere românilor de pretutindeni pentru studii de licență, pe locurile cu bursă sau buget.

 

2. La nivelul Facultății de CHIMIE  se va organiza:

- admiterea românilor de pretutindeni la studii de licență:

·         pe locuri cu taxa în lei, în aceleași condiții și pe aceleași locuri cu cetățenii români (inclusiv pentru studii de licență cu predare în limbi străine)

- admiterea românilor de pretutindeni la studii de master:

·         pe locuri cu bursă și buget (conform cifrei de școlarizare aprobate, trimisă anterior, numai pentru programe de studii cu predare în limba română)

·         pe locuri cu taxa în lei, în aceleași condiții și pe aceleași locuri cu cetățenii români (inclusiv pentru studii de licență cu predare în limbi străine)

- admiterea românilor de pretutindeni la studii de doctorat:

·         pe locuri cu bursă și buget (conform cifrei de școlarizare aprobate, trimisă anterior, numai pentru programe de studii cu predare în limba română)

·         pe locuri cu taxa în lei, în aceleași condiții și pe aceleași locuri cu cetățenii români (inclusiv pentru studii de licență cu predare în limbi străine)

 

Candidații pentru concursul de admitere organizat la nivelul Facultății de Chimie vor completa în plus la dosarul de admitere și: 

Anexa 3 - Declaraţia candidatului cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la dosarul de înscriere la concursul de admitere 2021 RO ENG 

Anexa 5 - Declarație candidat RO ENG