Date generale

Director: Prof. dr. Vasile Pârvulescu
Adresa: Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, 030018 Bucureşti-3, ROMÂNIA
Telefon: +40-21-4100241
Fax: +40-21-315.92.49

Centrul a fost fondat în 1993 prin decizia Nr.2141/29 din 1993 a Rectoratului Universităţii din Bucureşti. Centrul este acreditat de CNCSIS (certificat Nr. 22/c.c.-C; 11.05.2001).

 Domenii de competenţă

 • Proiectarea şi elaborarea de catalizatori;
 • Elaborare de noi procese catalitice;
 • Studii privind bazele teoretice ale preparării catalizatorilor, natura centrilor activi, mecanisme de reacţie;
 • Cataliză chirală, supramoleculară, combinatorială;
 • Cataliză cu complecşi organo-metalici, cu catalizatori micro şi mezoporoşi.

Direcţii de cercetare

 • Catalizatori pentru depoluare (SO2; NOx; H2S; RSH);
 • Oxidarea catalitică selectivă;
 • Hidrogenări chemo, enantio, şi diastereoselective;
 • Efecte de spillover de hidrogen;
 • Conversia alcanilor şi alchenelor în cataliza acido-bazică;
 • Catalizatori chirali;
 • Dimerizarea alchenelor pe catalizatori organo-metalici;

Colaborări externe

 • Universite Catolique de Louvain - Louvain-la-Neuve - Belgium
 • Katholieke Universiteit Leuven - Heverlee -Belgium
 • Universite P. et M.Curie - Paris - France
 • Technical University - Lisbon - Portugal
 • Institute de Research sur la Catalyse - Villeurbanne - France
 • "Pisarjevskii" Institute of Physical Chemistry - Kiev - Ukraine
 • Studiul proprietăţilor electrice ale catalizatorilor semiconductori.

Realizări

 • 2000 - 2004:  
 1. 1 Grant CNCSIS tip C - 95000 USD
 2. 49 Contracte din programe naţionale - 4.360.000 mii lei
 3. 79 Lucrări publicate în reviste străine (ICI)
 4. 25 Lucrări publicate în reviste din ţară
 5. 44 Comunicări în străinătate
 6. 28 Comunicări în ţară
 7. 6 Teze de doctorat
 8. 6 Cărţi şi manuale tipărite
 • Proiect CEEX - C25(Sg5) nr.5619/10.11.2005

Noi catalizatori oxidici nano-structuraţi pentru procese industriale care asigură o dezvoltare durabilă