Date generale

Director: Conf. dr. Otilia Cinteză
Adresa: Bd. Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, Bucureşti
Tel: 021-3138886
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

În 1993 ia fiinţă Centrul de Cercetări de Chimie Fizică Teoretică şi Aplicată (CCCFTA) de pe lângă Catedra de Chimie Fizică din Facultatea de Chimie, care funcţionează în regim de autofinanţare, şi acreditat de CNCSIS în anul 2001.

 

Domenii şi direcţii de cercetare ştiinţifică

Domeniile de cercetare sunt grupate după cum urmează:

 • Structura şi Reactivitatea Moleculelor şi Biomoleculelor;
 • Cinetica Reacţiilor Chimice în Sisteme omogene şi heterogene şi Fotochimie;
 • Termodinamică Chimică şi Termochimie;
 • Electrochimie şi Coroziune;
 • Coloizi;
 • Chimia Fizică a Macromoleculelor;
 • Radiochimie.

 

Alte noi direcţii iniţiate şi dezvoltate în cadrul Centrului de Cercetări de pe lângă Catedra de Chimie Fizică sunt:

 • Studiul iniţierii şi propagării exploziilor în sisteme gazoase;
 • Studiul proprietăţilor fizico-chimice ale sistemelor coloidale;
 • Studiul reacţiilor oscilante şi cele referitoare la extracţia cu lichide supercritice;
 • Cercetările relative la cinetica sistemelor eterogene gaz-solid;
 • Cercetări de spectroelectrochimie;
 • Chimia fizică a mediului înconjurător.

 

Baza materială

Spectrometre IR şi UV-VIS, spectrofluorimetre cu achiziţie de date computerizată, combină electrochimică Voltalab, combină cinetică neizotermă, echipamente şi soft necesare pentru calcule teoretice de chimie cuantică şi modelare moleculară, derivatografe, difractometre de raze X, spectrometre de relaxare chimică, conductometre, potenţiometre, instalaţii pentru studiul cineticii reacţiilor de combustie explozive, instalaţii de vid, amestecare şi dozare, celulă pentru determinarea limitelor de explozie, osciloscoape, calorimetre DSC, instalaţii pentru studiul reacţiilor la presiuni înalte şi extracţii cu fluide supercritice, spectrometru γ.

 

Realizări şi performanţe

 • Acordul cadru de cooperare colaborare universitară Franco - Română , creat la Facultatea de Chimie din Universitatea din Bucureşti în colaborare cu Institutul Politehnic Bucureşti şi cu 5 Universităţi de prestigiu din Franţa:
  • Universite de Provence - Aix - Marseille;
  • Universite de Caen - Basse Normandie;
  • Universite Paris - Sud;
  • Universite de Sciences et Tehnologie de Lille;
  • Ecole Nationale de Chimie de Lille (ENSCL).
 • Acordul de colaborare cu Universitatea din Quebec, Montreal, Canada care prevede colaborarea ştiinţifică între Catedra de Chimie Fizică a Universităţii din Bucureşti cu Departamentul de Chimie- Biochimie de la Universite du Quebec a Montreal.
 • Acordul de colaborare ştiinţifică între Universitatea din Atena, Grecia şi Catedra de Chimie Fizică a Universităţii din Bucureşti.
 • Convenţia de colaborare ştiinţifică între Catedra de Chimie Fizică, Institutul de Cercetări pentru Ape reziduale (ICPEAR) şi Universitatea Western Ontario, London, Ontario, Canada.
 • Protocolul de colaborare între Laboratorul de Coloizi din Catedra de Chimie Fizică din Universitatea Bucureşti şi Laboratorul Van't Hoff de Chimie Fizică şi coloidală de la Universitatea din Utrecht, Olanda.
 • Convenţia de colaborare între Catedra de Chimie Fizică din Universitatea Bucureşti şi Universitatea Boulder, Colorado, SUA.
 • Protocolul de colaborare între Laboratorul de Coloizi din Catedra de Chimie Fizică din Universitatea Bucureşti şi Ecole Nationale Superieure de Chimie din Rennes.
 • Protocolul de colaborare între Catedra de Chimie Fizică din Universitatea Bucureşti şi Universite de Rennes 1 - Franţa.
 • Idei 143 (limba romana)  (english)
 

The Research Centre for Theoretical and Applied Physical Chemistry

 

Director: Prof. Viorica Meltzer

Address: Bd. Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, Bucureşti

Tel.: +4021-3138886

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

The Research Centre for Theoretical and Applied Physical Chemistry was established in 1993, as an associated research centre to the Department of Physical Chemistry of the Faculty of Chemistry. It is an organism financed on the basis of national and international research projects and was accredited in 2001 by CNCSIS.

 

 

Research fields

 

The main research fields are:

 • Molecular structure and reactivity of molecules and biomolecules;
 • Homogenous and heterogeneous chemical kinetics and photochemistry;
 • Chemical thermodynamics and thermochemistry;
 • Electrochemistry and corrosion;
 • Colloids;
 • Physical chemistry of macromolecules;
 • Radiochemistry.

 

Some other research directions developed within the Centre are:

 • Non-covalent molecular interactions;
 • Study of the initiation and propagation of explosions in gaseous systems;
 • Study of physico-chemical properties of colloids;
 • Oscillating reactions;
 • Extraction with supercritical fluids;
 • Kinetics of gas-liquid heterogeneous systems;
 • Spectroelectrochemistry;
 • Environmental physical chemistry.

 

Research facilities

FTIR spectrometers, UV-vis spectrometers, steady-state and time-resolved spectrofluorimeters, confocal Raman microscope, circular dichroism spectrometer, Voltalab electrochemical facility, facility for non-isothermal kinetics, hardware and software facilities for quantum chemical calculations and molecular modelling, derivatographs, X-ray difractometer, chemical relaxation spectrometer, conductometers, potentiometers, facility for explosive combustion reactions kinetics, cell for explosion limit determination, oscilloscopes, DSC calorimeters, facility for high pressure reactions and supercritical fluid extraction, gamma spectrometer.

 

 

 

Achievements and collaboration

The research staff and scientific papers can be found at gw-chimie.math.unibuc.ro

 

Institutional collaboration with the universities:

 • Universite de Provence - Aix - Marseille;
 • Universite de Caen - Basse Normandie;
 • Universite Paris - Sud;
 • Universite de Sciences et Tehnologie de Lille;
 • Ecole Nationale de Chimie de Lille (ENSCL), France.
 • Universite du Quebec, Montreal, Departement de Chimie- Biochimie, Canada.
 • University of Athena, Greece.
 • University Western Ontario, London, Ontario, Canada.
 • Van't Hoff Laboratory, University of Utrecht, the Netherlands.
 • Boulder University, Colorado, SUA.
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Rennes, France.
 • Universite de Rennes 1 – France.