Date generale

Director: Conf. dr. Ileana Fărcăşanu 
Adresa: Şos. Panduri nr.90-92,sector 5, Bucureşti
Telefon: +40-21.4120140
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Centrul de cercetare de Chimie Organică Aplicată a fost înfiinţat prin decizia nr. 27/5.01.1994 a rectorului Universităţii din Bucureşti, funcţionarea acestui centru începând cu data de 01.01.1994.

 

Domenii şi direcţii de cercetare ştiinţifică

Domeniul ştiinţific de activitate cuprinde studii privind sinteza compuşilor organici precum şi relaţia structură - proprietăţi a acestor compuşi.     Un domeniu vast şi de mare actualitate îl constituie studiul compuşilor naturali şi de semi - sinteză reprezentând ramura cea mai importantă a centrului.     Direcţiile de cercetare sunt:

  • Domeniul unor compuşi noi carbo- şi heterociclici care pot funcţiona ca liganzi pentru obţinerea unor combinaţii complexe cu posibilă activitate biologică (colaborare cu catedrele de chimie anorganică, chimie fizică şi Universităţile din Caen, Lille şi Paris Sud);
  • Sinteza şi caracterizarea tioamidelor a, b - nesaturate;
  • Obţinerea şi caracterizarea unor compuşi cu proprietăţi de cristale lichide;
  • Caracterizarea unor perhidroacridine;
  • Obţinerea unor kit - uri necesare în laboratoarele de analize medicale.

 

Baza materială

Centrul de cercetare îşi desfăşoară activitatea în laboratoare cu o bază materială adecvată obiectelor de studiu: instalaţii de sinteză, de distilare, rotaevaporatoare, polarimetre, refractometre, densimetre, spectrometre IR şi UV-VIS.  

 

Realizări şi performanţe

Centrul de cercetare îşi desfăşoară activitatea din fonduri extrabugetare obţinute în diferite programe şi proiecte de cercetare (CNCSIS) şi se bucură de colaborări cu diferite institute de cercetare, întreprinderi şi fabrici de medicamente, colaborări inter-universitare.
Eforturile echipei de cercetare a centrului sunt prezentate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, congrese, simpozioane) şi în publicaţii de profil. Rezultatele activităţii de cercetare prezintă aplicabilitate practică în domeniul farmaceutic, cosmetic, industria lemnului, etc.

 

Contract PNII-ID-PCE-2011-3-0408

Contract PN-II-PT-PCCA-2013-4-0291

Contract EA-JRP-RO-NO-2013-1-0047 - SEE21-YePlaHeMe

Contract PN-II-RU-TE-2014-4-0808 - ORGSENSE