Admitere în ciclul I - Studii universitare de licenţă 161

Facultatea de Chimie oferă cursuri pentru ciclul de licenţă în următoarele domenii fundamentale: 

1. Domeniul fundamental: Ştiinte exacte

Domeniul de licenţă Chimie (3 ani, curs zi)

Direcţii de studiu:

Planurile de învăţământ corespunzătoare fiecărei direcţii de studiu pot fi consultate în secţiunea "Oferta educaţională / Ciclul I - studii universitare de licenţă / Planuri de învăţământ"