Admitere în ciclul I - Studii universitare de licenţă 142

Facultatea de Chimie oferă cursuri pentru ciclul de licenţă în următoarele domenii fundamentale: 

1. Domeniul fundamental: Ştiinte exacte

Domeniul de licenţă Chimie (3 ani, curs zi)

Direcţii de studiu:

Planurile de învăţământ corespunzătoare fiecărei direcţii de studiu pot fi consultate în secţiunea "Oferta educaţională / Ciclul I - studii universitare de licenţă / Planuri de învăţământ"

Admitere în ciclul II - Studii universitare de master 118

Din programele de master acreditate ARACIS, Facultatea de Chimie din Universitatea din Bucureşti, organizează concurs de admitere pentru:

Domeniul Chimie:

Domeniu Interdisciplinar (Biologie, Fizică, Chimie):

Planurile de învăţământ corespunzătoare fiecărui program de master pot fi consultate în secţiunea "Oferta educaţională / Ciclul II - studii universitare de master / Planuri de învăţământ"