Date generale

Director: Prof. dr. Victor David
Adresa: Şos. Panduri, nr. 90-92, sector 5, Bucureşti
Telefon/Fax: +40-21-4102279
E-mail:

Centrul a fost înfiinţat în cadrul Catedrei de Chimie Analitică a Facultăţii de Chimie din Universitatea din Bucureşti.

Domenii şi direcţii de cercetare ştiinţifică

Principalele directii de cercetare ale membrilor angajati in cadrul acestui Centru sunt urmatoarele: 

 • metode de separare şi concentrare în chimia analitică;
 • tehnici cromatografice de analiză (mediu; alimente; bioanaliza; medicamente);
 • metode spectrometrice de analiză (mediu; procese de degradare; metaboliti);
 • metode electrochimice în controlul de calitate (mediu, alimente şi medicamente);
 • senzori şi biosenzori în biochimie analitică;
 • recunoaştere moleculară;
 • standardizare, asigurarea calităţii şi acreditarea laboratoarelor. 

Aceste directii se regasesc in majoritatea proiectelor de cercetare finantate national sau international si in care sunt implicati studenti in ciclurile de licenta sau master, doctoranzi, sau post-doctoranzi.

 Baza materială

Centrul de cercetare dispune de zece laboratoare de cercetare cu o dotare corespunzătoare cerinţelor actuale ale cercetării ştiinţifice în cadrul catedrei de chimie analitică. În activitatea de cercetare, centrul dispune de următoarea instrumentaţie: Spectrofotometru UV-VIS, Perkin - Elner, spectrofotometru UVIVIS Jasco, spectrofluorimetru, spectrometre IR, spectrometre de absorbţie atomică, polarografe LP7E, combină polarografică, polarograf trace lab 10, potenţiometre, pH-metre, agitatoare magnetice, conductometre, aparatură FIA cu detecţie potenţiometrică şi spectrofotometrică, cromotografe de gaze cu sistem de detecţie FID, cromatograf HPLC.

 Realizări şi performanţe

Activitatea de cercetare se desfăşoară pe bază de granturi şi contracte, finanţate din fonduri extrabugetare. Rezultatele acestor activităţi sunt valorificate prin publicarea de numeroase lucrări ştiinţifice (articole, cărţi, brevete) în reviste de specialitate atât din ţară, cât şi din străinătate, prin participări la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale din domeniul chimiei analitice.


În cadrul centrului au fost efectuate cercetări pentru finalizarea unor granturi şi contracte de cercetare. Acestea au fost realizate cu Academia Română, I.C.I.M., MCT, Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, S.C. Chimpor S.A., Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală, etc.

 • Program Cercetare de Excelenţă - Modul IV, Proiect nr. 221/2006
  Dezvoltarea şi acreditarea unui laborator de încercări pentru controlul calităţii factorilor de mediu în conformitate cu Directivele Europene şi legislaţia naţională de transpunere
  Acronim: ARAL [limba română] [English]
 • Contractul PN2_Idei 55/28.09.2007 (Cod ID_957/2007)
  Corelaţii structură – proprietăţi în cromatografia de lichide de înaltă performanţă şi aplicaţii pentru compuşi organici de importanţă farmaceutică [limba română] [English]
 • Contract PN-II-ID-PCE-2011-3-0152  "Large Volume Injection of Mobile Phase Immiscible Diluents in HPLC" (English)