SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „STUDII DE RETENȚIE A UNOR COMPUȘI DE IMPORTANȚĂ BIOCHIMICĂ ÎN CROMATOGRAFIA DE LICHIDE PRIN MECANISME BAZATE PE INTERACȚII HIDROFILE”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de 14 decembrie 2021, ora 11.00 va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINEtezei  de doctorat intitulată:

 

STUDII DE RETENȚIE A UNOR COMPUȘI DE IMPORTANȚĂ BIOCHIMICĂ ÎN CROMATOGRAFIA DE LICHIDE PRIN MECANISME BAZATE PE INTERACȚII HIDROFILE, 

de  către

TĂNASE MARIA-ANTONIA

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Victor DAVID - CV

Referenţi oficiali:

 1. dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI – Universitatea din București - CV
 2. dr. Ionel CIUCANU – Universitatea de Vest din Timișoara -CV
 3. dr. Ion ION – Universitatea Politehnica din București - CV

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Rezumat TEZĂ - RO 

Rezumat TEZĂ - ENG

 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „HIDROTRATAREA ALCHENELOR, ALCHINELOR ȘI CICLOALCHENELOR PE CATALIZATORI STRUCTURAȚI DEPUȘI PE GRAFENE ȘI SUPORȚI MEZOPOROȘI”

CV doctorand RIZESCU Cristina-Adriana

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „POLIMERI DE COORDINARE CONSTRUIȚI CU NODURI OLIGONUCLEARE”

 

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

A N U N Ţ

În  ziua  de 26 iulie 2021, ora 12.00, în Amf. Ilie Murgulescu (R2)  al Facultăţii de Chimie  
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: 

„POLIMERI DE COORDINARE CONSTRUIȚI CU NODURI OLIGONUCLEARE”

 de  către

 MOCANU Teodora

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

            Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

            Acad. Prof. dr. Marius ANDRUH

Referenţi oficiali:

 1. Prof. dr. Cristian SILVESTRU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
 2. Conf. dr. Augustin MĂDĂLAN - Universitatea din București;
 3. CS. I dr. Gabriela MARINESCU - Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române.

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

CV doctorand - Mocanu Teodora 

Rezumat teză - RO  ENG 

 

Participanții vor completa o declarație de consimţământ informat cu privire la prezenţa față în față la

susţinerea publică a tezei de doctorat.

Declarația se descarcă de aici 

 

 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „ACID-BASE MATERIALS FOR GREEN AND SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N UN Ţ

În  ziua  de 22 iulie 2021, ora 13.00  va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINEtezei  de doctorat intitulată:

 https://doctorat.unibuc.ro/events/el-fergani-magdi-a-belkassim/

 

ACID-BASE MATERIALS FOR GREEN AND SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES,

de  către

EL FERGANI MAGDI. A. BELKASSIM

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

            Prof. dr. Camelia Bala 

Conducător de doctorat:

            Prof. dr. Vasile Pârvulescu

Referenţi oficiali: 

 1. dr. Hermenegildo Garcia – Universitat Politécnica de Valencia, Spania
 2. dr. Konstantinos S. Triantafyllidis – Aristotle University of Thessaloniki, Grecia
 3. dr. habil. Csaba Paizs - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

CV doctorand EL FERGANI MAGDI. A. BELKASSIM

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG 

 

SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT „Comutatori organici fotoluminescenți și paramagnetici”

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 9 octombrie 2020, ora 10.00 va  avea  loc  susţinerea  publică ONLINE a tezei  de doctorat intitulată:

 

„Comutatori organici fotoluminescenți și paramagnetici”,

de  către

 COMAN Anca-Gabriela (căs. MIREA)

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

 Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

        Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

Prof. dr. habil. Petre IONIȚĂ

Referenţi oficiali:

 1. Conf. dr. habil. Ileana-Cornelia FĂRCĂȘANU – Universitatea din București
 2. Conf. dr. Niculina HADADE - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 3. Prof. dr. Mihail BĂRBOIU - Institut Européen des Membranes, Montpellier, Franța

 

CV- doctorand - COMAN Anca-Gabriela (căs. MIREA)

 

Rezumat teză_RO 

Rezumat teză_ENG

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.