Administrația Natională Apele Române

Administrația Bazinală de Apă Arges-Vedea

Sistemul de Gospodărire al Apelor Ilfov-București

Laborator de Calitatea Apei

 

Caută chimist în vederea angajării, pentru efectuarea de analize fizico-chimice din apele uzate și apele de suprafață.

 

 

Date de contact și relații suplimentare Laborator de Calitatea Apei

 Telefon:021.318.22.29 int.209; 0751.149.279

 Adresa: Splaiul Independenței Nr. 294, sector 6, București