Dosarele complete se vor depune de către candidați  la secretariatul Direcției Generale Administrative a Universității din București, în atenția domnului Director General Administrativ, Ec. Adrian ALBU până pe data de 13 aprilie 2017. 

 

Adresa Universitatea din București

HG 1294/2004

Legea 269/2004