DECONTAREA  ABONAMENTELOR  R.A.T.B.  

 JOI,              18.05.2017 – 8.30 – 13.00          

VINERI,         19.05.2017 – 8.30 – 12.00        

LUNI,             22.05.2017 – 8.30 – 13.00

UNIVERSITATE  ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2 (COPIE DUPĂ CARDUL R.A.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL