DECONTAREA ABONAMENTELOR R.A.T.B.
 
JOI, 1.02.2018 – 8.30 – 13.00
VINERI, 2.02.2018 – 8.30 – 12.00
LUNI, 5.02.2018 – 8.30 – 13.00
MARŢI, 6.02.2018 – 8.30 – 13.00
 
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
(COPIE DUPĂ CARDUL R.A.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)