DECONTAREA ABONAMENTELOR R.A.T.B.
 
MARŢI, 27.02.2018 – 8.30 – 13.00
MIERCURI, 28.02.2018 – 8.30 – 13.00
JOI, 1.03.2018 – 8.30 – 13.00
 
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
(COPIA CARDULUI R.A.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)