DECONTAREA ABONAMENTELOR S.T.B.
 
JOI, 1.11.2018 – 8.00 – 13.00
VINERI, 2.11.2018 – 8.00 – 12.00
LUNI, 5.11.2018 – 8.00 – 13.00
 
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
*(COPIE DUPĂ CARDUL S.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)