Anunț selectia grupului tinta pentru proiectul ,, EXCIA ,,Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativa antreprenorială”, cod SMIS 125245 : https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/Selec%C8%9Bie-grup-%C8%9Bint%C4%83-doctoranzi-125245-EXCIA.pdf