UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE CHIMIE
 
DECONTAREA ABONAMENTELOR S.T.B.
 
JOI, 5.12.2019 – 8.00 – 12.00
VINERI, 6.12.2019 – 8.00 – 12.00
LUNI, 9.12.2019 – 8.00 – 13.00
 
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
(COPIE DUPĂ CARDUL S.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)