Cuantumul taxelor pentru diferite servicii oferite studentilor si absolventilor Universității din București 

Aceste taxe au fost aprobate in ședința CA al Universității din București din data de 11.03.2020 si se aplica incepand cu data de 11.03.2020.