În cazul in care nu puteți plăti online prima tranșă a taxei de școlarizare aferentă semestrului II al anului universitar 2019-2020, plata acesteia se amână cu 30 zile.

Informații despre plata online a taxei de școlarizare găsiți la https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/05/Informatii-necesare-pentru-plata-taxelor-2019-2020_.pdf