ANUNȚ : Informatii privind Condițiile de participare, aplicația, calendarul desfășurării concursului