În primul semestru al anului universitar, Facultatea de Chimie va desfășura cursuri și laboratoare  față în față pe toată durata semestrului. Pentru asigurarea distanțării fizice la laboratoare, se va lucra pe sub-subgrupe de studenți.

Activitățile de seminar, colocviile de laborator și lucrările cu profil teoretic se vor realiza online.

 

https://unibuc.ro/cele-19-facultati-ale-universitatii-din-bucuresti-au-stabilit-modalitatile-de-desfasurare-a-activitatilor-academice-in-anul-universitar-2020-2021-2/