Universitatea din București lansează, pentru anul 2022, un apel pentru propuneri de ateliere și sesiuni de formare, în cadrul cărora membri ai comunității academice a UB să-și asume rolul de formatori și facilitatori pentru colegii lor. Propunerile trebuie să se încadreze într-una sau mai multe dintre următoarele arii tematice:

 1. PUBLISHING: publicarea în jurnale internaționale de prestigiu (scriere academică, structurarea articolelor, alegerea jurnalelor, abordarea review-urilor, referențierea etc.)
 2. PROJECT WRITING&PROJECT MANAGEMENT: elaborarea propunerilor și /sau managementul proiectelor:
  1. Proiecte de cercetare
  2. Proiecte de dezvoltare (FSE, Erasmus+, alte proiecte finanțate de diverși donatori)
 3. DATA ANALYSIS:
  1. Analiza datelor cantitative. Statistici pentru nivel începător / mediu /avansat
  2. Analiza datelor calitative
 4. INNOVATIVE PEDAGOGIES: teorii, modele, bune practici în inovarea predării / învățării:
  1. Online / hybrid / blended learning; utilizarea tehnologiilor în învățare
  2. Designul și implementarea pedagogiilor inovative (learning innovation)

Termenul pentru depunerea propunerilor este 6 decembrie 2021.

Toate detaliile apelului, precum și calendarul, grila de evaluare și lista stimulentelor acordate celor care se oferă să deruleze astfel de activități sunt disponibile aici.

Informații suplimentare la adresa: unibuc.ro/unibuc-peer-learning-2022-apel-pentru-propuneri-de-sesiuni-de-formare-colegiala-destinate-personalului-academic-al-universitatii-din-bucuresti/