UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CHIMIE
 
Precizări burse de performanță științifică 2019-2020
 
Cererile și dosarele pentru bursa de performanță științifică se depun la
secretariatul facultății, până pe data de 1 noiembrie 2019, în timpul
programului de lucru cu publicul.
 
Studenții care vor depune dosar pentru bursa de performanță științifică
vor prezenta documentele care să justifice activitatea științifică.
 
Criteriile pentru acordarea burselor de performață au fost postate pe
site-ul Facultății de Chimie și la avizier.