Anunț important!

Listele provizorii cu studenții bursieri au fost afișate la avizier azi, 6 noiembrie 2019.

Eventualele contestații se depun personal la Secretariat, în timpul programului de lucru cu publicul, în perioada indicată în Calendarul de burse al UB.

 

Anunț depunere declarație acceptare bursă și extras cont

Declarație

Calendar