ANUNȚ ÎNSCRIERI  CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL I (INIȚIAL)– pentru învățământul preuniversitar obligatoriu - 

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE LA  PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ  - NIVELUL I (STUDII DE LICENȚĂ) - SESIUNEA OCTOMBRIE 2021 AICI

PENTRU STUDENȚII ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL I (2021/2022) LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE și SEPTEMBRIE 2021