Programul de studii universitare de master: CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE (în lb. Engleză)
 
 
Secretar comisie: Șef lucrări dr. MARIANA DUCA
 
 
- PREDAREA LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE SE FACE LA DEPARTAMENTUL
DE CHIMIE FIZICĂ, LA UNIVERSITATE (BDUL REGINA ELISABETA), ETAJ I,
JOI, 27.06.2019, ORELE 10.00-14.00.
 
 
- SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE VA AVEA LOC VINERI, 28.06.2019,
ORA 14.00, SALA 14, parter, vizavi de Decanat.