• EXAMEN DE LICENŢĂ
  Sesiunea septembrie 2019
   
   
  Înscrieri (la Secretariat): 2 13 septembrie 2019
   
  Proba 1 (scrisă) - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (3 ore):
  marți, 17 septembrie 2019, ora 10.00
   
  Proba 2 (orală) - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă:
  joi, 19 septembrie 2019
   
   
    
  La înscriere, candidaţii vor depune următoarele:
   
  - cerere de înscriere tip (de la Secretariat/site-ul facultăţii);
  - diploma de bacalaureat copie certificată conform cu originalul (se face de către
  secretariat);
  - 2 fotografii color realizate recent, numai pe hârtie fotografică, dim. 3/4, completate
  pe verso cu numele şi prenumele candidatului;
  - certificat de naştere – copie legalizată (dacă nu se află la dosar);
  - certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă e cazul şi dacă nu se află la dosar);
  - copie CI;
  - certificat de competenţă lingvistică – copie simplă;
  - fişă de lichidare (de la Secretariat/site-ul facultăţii).