PROBA 2 – SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

 

SPECIALIZAREA: BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

 

 

 

 

 

 

 

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ SE  FACE

JOI, 14.02.2013, 11,00, SALA 34, PANDURI.