UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 26 ianuarie 2024, ora 10.00, în Amf. Ilie Murgulescu(R2) al Facultăţii de Chimie
 
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:

 

CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ A UNOR AMESTECURI BINARE DE PRINCIPII ACTIVE ȘI ACIZI CARBOXILICI

de  către

MACAȘOI CRISTINA

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Viorica MELTZER - CV 

Referenţi oficiali:

  1. Prof. dr. Lăcrămioara POPA – Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București - CV
  2. Prof. dr. Mihaela Violeta GHICA – Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București - CV
  3. Conf. dr. Marin MICUȚ – Universitatea din București - CV
  4.  

Doctorand Macașoi Cristina - CV

Rezumat teză - RO, ENG 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.