DECONTAREA  ABONAMENTELOR  R.A.T.B.

JOI,           15.12.2016 – 8.30 – 13.00

VINERI,      16.12.2016 – 8.30 – 13.00  

LUNI,          19.12.2016 – 8.30 – 13.00

UNIVERSITATE  ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2 (COPIE DUPĂ CARDUL R.A.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL