Calendar pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin - studenți licență și master  - AICI 

Cuantum burse  2023-2024 - AICI 

Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master - AICI 

CERERILE PENTRU OBȚINEREA BURSEI SOCIALE ÎMPREUNĂ CU DECLARAȚIA PENTRU BURSĂ SOCIALĂ ȘI  DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SE VOR DEPUNE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE CHIMIE, ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN PERIOADA 8.11.2023- 28.11.2023.