Calendar cazare studenți an universitar 2022-2023 - AICI 

Metodologie privind cazarea în căminele Universității din București - AICI 

 

Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, de regulă, la începutul fiecarui an universitar, pe bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare a Facultății de Chimie. 

 Cererea de cazare completată şi semnată (pdf)  impreună cu o copie dupa cartea de identitate (pdf) si documentele justificative, daca este cazul, vor fi transmise la adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

(subiectul mesajului fiind: NUME_PRENUME_AN_program de studiu) până pe data de 20 septembrie 2022

Cererea de cazare se va descărca de aici

Cererea de cazare NU se va mai transmite pe adresa de e-mail, dacă aceasta a fost deja depusă la secretariatul Facultății de CHIMIE. 

Repartizarea locurilor de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti se face anual, de către Comisia de Cazare, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la cursuri de zi fără taxă, din fiecare an si program de studiu. 

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei în activitatea academică studenţească; se va lua în considerare media/ situația școlară după sesiunea de examene din luna iulie 2022. 


Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere din sesiunea iulie 2022


Sunt luate în considerare cazurile sociale (studenţi proveniţi din plasament familial, studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi cu probleme sociale sau medicale deosebite; conf. art. 9 al. 4 - Metodologie - Dosarele medicale vor fi primite pe baza vizei Dispensarului Medical Universitar, dosarele sociale vor fi luate în considerare doar dacă cererea de cazare menționează expres solicitarea de acordare a unui loc de cazare în baza acestui criteriu. Nu se iau în considerare dosarele incomplete din acest punct de vedere).

 În aceste cazuri, documentele justificative vor fi transmise in acelaşi mesaj cu cererea de cazare si copia dupa C.I. 


Doctoranzii cu frecvenţă vor primi cazare, la cerere, în condiţiile stabilite de Regulamentul de cazare la nivelul facultăţii (performanță în activitatea academică și numărul de locuri ce va fi distribuit studenților doctoranzi).