FACULTATEA DE CHIMIE

 A N U N Ţ

•Cererile de cazare se depun în sediul ASC-UB (Universitate, sala 5, parter), în perioada:

      22 – 26 iunie 2015, în intervalul orar 10.00 – 15.00.

•Candidaţii admişi în anul I 2015/2016 la studii universitare de licenţă / master / doctorat vor depune cererile de cazare după afişarea rezultatelor şi confirmarea locului.

Metodologia pentru anul 2015/2016 va fi publicată începând cu luna iulie, iar până atunci se va respecta cea de anul trecut.

 

ACTE NECESARE:

- cerere tip de cazare (se procură de la secretariatul/de pe site-ul facultăţii);

- 2 fotografii dim. 3/4;

- copie CI;

- pentru cazurile sociale se depun actele doveditoare.

 

Cerere cazare 2015/2016