Studenții, masteranzii, doctoranzii și cadrele didactice universitare, interesate de tema

PEROXIDUL DE HIDROGEN

ÎN MEDIUL AMBIANT,AGRICULTURĂ ȘI MEDICINĂ

sunt invitați să participe la prelegerea publică, prezentată de

 

Acad. Prof. Gheorghe DUCA,

Republica Moldova

pe data de 26 noiembrie 2020, ora 16:00

în regim on-line

(Join Zoom Meeting - https://zoom.us/j/92683081313)

ANUNȚUL ȘI STRUCURA PREZENTĂRII