Întâlnirile sunt adresate întregii comunității academice UB: cadre didactice, cercetători, studenți, personal administrativ...etc.

Universitatea din București este membră în una dintre primele Alianțe Europene, Alianța CIVIS, o comunitate academică puternică și inovatoare, care oferă tuturor membrilor spațiului academic numeroase oportunități de colaborare, cercetare și dezvoltare, atât din perspectiva mobilităților dedicate studenților, cât și în ceea ce privește colaborarea personalului didactic și nedidactic cu colegii din universitățile partenere. 

Pentru a asigura o structură tematică a discuțiilor cu membrii facultăților UB, organizarea întâlnirilor este grupată pe domeniile fundamentale de cercetare are UB, după următorul calendar, cu indicarea link-ului pentru fiecare dintre cele 4 întâlniri:

1.    JOI, 17 Iunie, intervalul orar 10:00-11:30 - Științele Sociale (Facultatea de Administrație și Afaceri | Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării | Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Facultatea de Sociologie și Asistență Socială | Facultatea de Științe Politice) =>  https://zoom.us/j/96925583338

2.    JOI, 17 Iunie, intervalul orar 13:00-14:30 - Științele Exacte (Facultatea de Fizică | Facultatea de Matematică și Informatică) => https://zoom.us/j/93297805157 

3.    MARTI, 22 Iunie, intervalul orar 10:00-11:30 - Științele Umaniste (Facultatea de Drept | Facultatea de Filosofie | Facultatea de Istorie | Facultatea de Limbi și Literaturi Străine | Facultatea de Litere | Facultatea de Teologie Baptistă | Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” | Facultatea de Teologie Romano-Catolică) => https://zoom.us/j/96842894090

4.    MARTI, 22 Iunie, intervalul orar 13:00-14:30 - Științele Vieții, Mediului și ale Pământului (Facultatea de Biologie | Facultatea de Chimie | Facultatea de Geografie | Facultatea de Geologie și Geofizică | Departamentul de Educației Fizică și Sport) => https://zoom.us/j/92174155206

 

În situațiile în care anumiți colegi nu au posibilitatea de a participa în ziua și intervalul orar dedicat domeniului de activitate si interes, pot participa la oricare dintre celelalte întâlniri programate, indiferent de domeniul de activitate.