Departamentul de Chimie-Fizică - post conferenţiar universitar poziţia 5

Departamentul de Chimie Analitică - post lector universitar poziţia 18

Departamentul de Chimie Anorganică - post profesor universitar poziţia 16

Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză - post profesor universitar poziţia 26

Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză - post conferenţiar universitar poziţia 27

Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză - post lector universitar poziţia 28