Posturile vacante au fost publicate în a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1251 din 24.11.2022

 

Departamentul de Chimie Analitică și Chimie Fizică  - post Conferențiar vacant - poziția 13 - TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

Departamentul de Chimie Anorganică, Organică, Biochimie și Cataliză - post Lector vacant - poziția 39 - TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

Departamentul de Chimie Anorganică, Organică, Biochimie și Cataliză - post Conferențiar vacant - poziția 40 - TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

 

Informații privind concursurile didactice : https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/personal-didactic/concursuri/

 

Programarea probelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante AICI